Back

Türk lirasındaki düşüşe karşı alınabilecek 8 “olağanüstü” önlem

 Türkiye’de döviz kurunda yaşanan olayların ekonomik hesapların çerçevenin dışında olması, ve bu mutsuz düşüşün siyasi nedenlerle olduğu kabul ediliyor. Meclis ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde Haziran 2023’te yapılacak seçimler için iç siyasi mücadele bu nedenlerin başında yer alıyor. 

Şayet bu ki, 2021 gayri safi yurtiçi hasıla için olumlu sonuçları, veya geçen Ekim ayında işsizlik oranının %11,2’ye düşmesi, veya mal ihracat oranının 221 milyar dolara yükselmesinin devam etmesi, ya da turizm sezonunun canlanması hakkında açıklamalar yapılırsa eğer, en azından Türk lirasının değerindeki düşüşü durdurulabilir. 

Türkiye’de kur spekülasyonu mekanizmasının kullanılmasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne de, beklenen seçim sonuçları muhalefetin lehinde gelene kadar ciddi bir darbe indiriliyor. 

Spekülatörler politikacılar olmayıp, ancak politikacıların tarafından istihdam ediliyor olabilirler. Sonunda, spekülatör hızlı kar peşinde koşar ve kalkınma veya ulusal ekonomik çıkarlarla ilgilenmez.Türkiye’deki döviz kuru spekülasyonları sadece profesyonellerle sınırlı değil, servetlerini korumak ve kısa vadede kar etme olasılığından yararlanmak için tasarruf sahiplerine ve küçük tasarruf sahiplerine kadar uzanıyor. 

Türkiye’de dolar kuru, 17.12.2021 Cuma gününde, 17 liraya yaklaştı. lira fiyatının gelecekteki istikrarı konusundaki belirsizliği devam ettirdi. Yaşam yükünün hızla artması ve özellikle yiyecek, içecek, tedavi vb. gerekli emtia fiyatlarının kısa sürede buna uyumunun zorlaşması nedeniyle en büyük zarar kuşkusuz vatandaşların omuzlarına düşmektedir . 

الليرة التركية عمران ترك تركيا

Türk hükümeti, liradaki değer kaybını ve yüksek enflasyon oranlarının neden olduğu olumsuz etkilere karşı, Ocak 2022 asgari ücretin yüzde 25%’e kadar artırılması gibi, sosyal korumayı destekleyen bir dizi önlem açıkladı. (mevcut asgari ücret 2825TL). Ve doktorlara , mevcut maaşlarına 5 bin liraya kadar zam yapılacak. 

Türkiye Merkez Bankası da son birkaç gün içinde açık piyasa mekanizması yoluyla, piyasaya döviz pompalayarak ve liranın kurunu iyileştirmek için birden fazla müdahalede bulundu, ancak bu mekanizmanın genişlemesinde ve geçen son üç ayda gelişen ve 125 milyar dolara ulaşan döviz rezervlerinin tükeneceğinden korkuluyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetinin ekonomik durumu iyileştirme planına duyduğu güveni dile getirerek, üretken faaliyetlerin uğruna faiz oranlarını düşürme eğilimini, işsizlik sorunuyla yüzleşmek için yeni iş olanakları sağlamayı devam etmeyi, ve bu döviz kuru üzerinde spekülatörler ve onların planını ortaya çıkarmak için söz verdi. Bu nedenle cumhurbaşkanı, liranın fiyatındaki bu “haksız” düşüşü araştırmak ve bu konudaki 

manipülatörleri bulmak için bir komite oluşturdu.Türk Lirası, bu açık senaryolar altında görünmez bir geleceği, Türk hükümetinin doğal akışına göre çalışmaya devam ederek müdahale etmeyecek mi? 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin, açık piyasa mekanizmasına başvurması, dolar cinsinden tasarruf faizinin önemli ölçüde düşürülmesi, veya yurt içi tasarrufların dövize çevrilmesi için küçük ücretler tabi tutulması gibi önlemler doğal önlemler Olarak görünür. 

Ekonomistler genellikle ekonomik krizlere karşı “olağanüstü” önlemler almaya çalışırlar. örneğin devletin ekonomik faaliyetteki rolünü azaltan kapitalist ülkelerde, Ülke ekonomisinin geleceğini etkileyebilecek durgunluk durumlarında ise ekonomilerinin düşmesi durumunda kamu harcamalarını artırma yoluna giderler 

Türkiye’deki durum, yerel para biriminin döviz kurundaki haksız düşüşün mevcut koşulları ışığında bu mekanizmaya göre düşünmeyi gerektiriyor. Türkiye, para biriminin döviz kurunda sonu belli olmayan bir krizle karşı karşıyadır ve doğal mekanizmalara göre çalışmak, elde ettikleri karlara kıyasla katladıkları çifte maliyet nedeniyle spekülatörleri daha fazla teşvik edebilir. 

Türkiye, avantajlarınım ve ihracat pazarında rekabet edebilecek kazandığı bu güçlü üretim tabanını kaybetmemeli, ve spekülasyona ve rantiye getirilerine maruz kalmamalıdır. 

Bu nedenle, liranın döviz kuru arz ve talep mekanizmalarına göre normal kurlara döndüğünde kaldırılabilir olan “istisnai” önlemleri alınmalıdır.Ülke ekonomisine zarar verecek her yolla seçimleri kazanmayı hedefleyen siyasi istihdamdan uzak durmalıdır. 

البنك المركزي التركي عمران ترك

Türk lirasındaki devalüasyonu durdurmak için devlet ne gibi önlemler almalı? 

1. Türk ihracatçılarının ihracat gelirlerinin tamamını yerel bankalardaki hesaplarına yatırmalarının ve yurt dışında herhangi bir ödeme yapmamalarının zorunlu kılınması ile döviz arzının artırılması hedeflenmelidir. Bu mekanizma yeni değil, Malezya 1997’deki mali krizinde bunu kullandı, Malezya içinde dolar ticareti için hala katı prosedürler var. 

2. Döviz çıkışını kontrol etmek için, kripto para birimini ve forex değişimini yasaklanmalıdır. Çin ve Hindistan, kripto para birimleri kullanımını yasakladı ve dijital para birimleri çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece rantiye faaliyeti bağlamında döviz çıkışını önlemeye hazırlanıyorlar. 

3. Yaygın olarak gözlemlenen dolarizasyon olgusunu durdurmak için, ülke içinde yabancı para birimleriyle işlem yapılmasının yasaklanması gerekmektedir. Bazı ekonomik faaliyet sahiplerinin aidatlarını dolar olarak tahsil ettikleri veya bölge içi işlemleri doların fiyatına göre gerçekleştirdikleri veya bir servet deposu olarak tutulmasıyla liranın sürekli değer kaybetmesine neden oluyor. 

4. 2021 yılı Eylül ayından bugüne kadar olan süreçte kişi ve şirketlerin hesaplarının izlenmesi, gerekçesiz olarak Büyülenmiş bakiyelerin bilinmesi ve servetlerin kaynaklarının doğal, spekülasyon ve şüpheli faaliyetlerden uzak olmasından emin olunur. 

5. Spekülatörler, özellikle liranın düşüş oranı yüksek olduğu için, döviz kuru üzerinde spekülasyon yaparak elde ettikleri kara para aklama faaliyetlerini önlemek ve kontrol etmek için özel birimlerin çalıştırılması ve yoğunlaştırılması gerekiyor. 

6. Sıcak paraya yönelik “sterilizasyon politikası” sürecini tâbi tutulması. Rakamlar, liradaki değer kaybından yararlanmak ve borsadan sermaye varlığı satın almak için yurt dışından Türkiye’deki borsaya yaklaşık bir milyar dolar akışının var olduğunu gösteriyor .Borsanın, liranın döviz kuru üzerinde daha fazla baskı yaratması için, kısa vadede çıkışlarına vergi koyması gerekiyor, böylece mümkün olan en uzun süre içinde Türkiye pazarında tutulur, ve döviz arz ve talebi dengelenir. 

7. Bankalardan veya hesaplar arasında döviz çekme ve yatırma işlemlerinin net ve amacı belli olmalıdır, ticari veya mali faaliyetlerle veya aidat ödemeleriyle sınırlı olmalı ve başka hiçbir şeye izin verilmemelidir. Bankacılık şirketlerinin gözetiminin önemi ve faaliyetlerinin yasal bir çerçeve içinde yürütülmesinin emin olma gerekliliği gözden de kaçırılmamaktadır. 

8. Havaalanları, limanlar ve kara limanları üzerinde sıkı kontrol uygulamak, yasadışı operasyonları, döviz giriş ve çıkışlarını ve ihlal eden fonlara veya mali durumlara izin verilmemelidir. 

Information Desk
×