“OMRAN TRK” TÜRKİYE’DE “ŞİRKET” KURMANIN MEKANİZMASINI VE KOŞULLARINI ANLATIYOR

عمران ترك, أنواع الشركات في تركيا , "عمران ترك" توضح آلية وشروط تأسيس "شركة " في تركيا, الشركة الفردية,الشركة المساهمة,فتح شركة في تركيا "OMRAN TRK" TÜRKİYE'DE "ŞİRKET" KURMANIN MEKANİZMASINI VE KOŞULLARINI ANLATIYOR

Türkiye’de “Şirket” kurmak, Türk hükümetinin tüccar, sermaye ve iş adamlarını destekleme çabaları çerçevesinde, yabancı yatırımcıya birçok ayrıcalığın yanı sıra, ticari kolaylık elde etme olanağı da sağlıyor.

Bu yazıda “Omran Trk” İnşaat Şirketi müşterilerine ve yatırım projelerini takip eden herkese Türkiye’de “şirket” kurma mekanizmasını, Türk topraklarında şirket kurmak için gerekli şartları ve avantajlarını anlatmaktadır.

Öncelikle Türkiye’deki şirket türlerine kapsamlı bir şekilde bakmak gerekiyor:

Şahıs Şirketi: Belirli bir işi yürütmek amacıyla kurulmuştur. Pay sahiplerinin sorumluluğu ödenmiş sermaye ile sınırlı olup, pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri esas sözleşme ile belirlenir.

Limited Şirket: Birçok ticari ve sınai faaliyete uygun olması, en az bir kişi tarafından kurulabilmesi, ortakların sorumluluğu ise paylaştığınız sermaye ile sınırlı olması nedeniyle yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şirket türlerinden biridir, Asgari sermaye oranı 10.000 Türk Lirası dır.

Anonim şirket: Asgari 50.000 Türk Lirası sermayeli beş gerçek kişinin bulunması ana şartlarından biridir. Sermaye paylara bölünmüş olup, ortakların sorumluluğu ilgili sermaye ile sınırlıdır.

Limited Ortaklık: Kuruluş amacı, belirli bir isimle bir işletmeyi işletmektir. Ortakların sorumluluğu yazılı ve ödenmiş sermaye ile sınırlıdır. Bazı pay sahiplerinin sorumluluğunda herhangi bir sınırlama bulunmamakta, hak ve yükümlülükleri esas sözleşme ile belirlenmektedir.

Omran Trk, “şirket kurmanın” en önemli yapı taşları arasında ve yasal kaynaklardan takip edilenlere göre, şunlar olduğunu dikkat çekiyor:

• Şirket merkezi: Türk hukuku, her şirketin bir merkezinin olmasını şart koşar. Bu genel müdürlük için iki hukuki çözüm var, birincisi, halihazırda var olan bir ofis, yani bir kişinin kiraladığı veya proje sahibine ait bir ofis veya dükkan olan “gerçek merkez” ve ikinci çözüm, Halihazırda bir ofis veya mağazanın bulunduğu şirketinizin burada kayıtlı olduğu bir bina olan “sanal merkez” Devlet için gerçek ama sizin için sahte olacak şekilde, yani bunu kullanamazsınız.Faaliyetlerinizi yürütmek için merkez, sadece şirketiniz için bir adrestir ve bu, Türkiye’de %100 yasaldır.

• Şirketin sermayesi: Şirketin kurulmasında en önemli nokta, Türk hukuku asgari sermayenin 10 bin Türk Lirası olduğunu şart koştuğundan, ancak bu tür bir sermaye size herhangi bir yetki vermez, çünkü Türk kanunları şirkete göre davranır. Bu nedenle asgari sermayenin 100 bin TL olması tavsiye edilir.

عمران ترك, أنواع الشركات في تركيا , "عمران ترك" توضح آلية  وشروط تأسيس "شركة " في تركيا, الشركة الفردية,الشركة المساهمة,فتح شركة في تركيا "OMRAN TRK" TÜRKİYE'DE "ŞİRKET" KURMANIN MEKANİZMASINI VE KOŞULLARINI ANLATIYOR1

Ve “Omran Trk” doğru bilgiyi vermeye hevesli olduğundan, takipçilerine “Şirket”i kurmak için atılması gereken en önemli adımları şöyle açıklıyor:

• Kimlik belgelerinin hazırlanması: Şirket kurmak isteyen kişinin sözleşmeyi hazırlayıp kurduktan sonra “vergi numarası” alması ihtiyacına ek olarak Türkçeye tercüme edilmiş, Noter tasdikli geçerli bir pasaport, şirketin kurulmasına izin veren bir güvenlik onayı ve şirket sahibinin üç kişisel fotoğrafının eklenmesi.

• Yeminli mali müşavir edinmek: Şirketin iç muhasebecisi değil, şirketin devlet nezdindeki hesaplarından sorumlu kişidir. Bu muhasebecinin görevi, içeride ve dışarıda aylık vergi beyannamesi vermektir ve olmaması şirketin kapanmasına yol açabilecek bir ihlal olarak kabul edilir.

• Şirket defterlerinin işlenmesi: Şirketin tüm hesaplarının Türkiye’de kayıtlı olduğu ve her yılın sonunda periyodik olarak yetkili devlet dairelerine teslim edilen defterlerdir. Bu defterin yıllık maliyeti sadece 1100 Türk Lirası civarındadır.

• Şirket için yasal bir “danışman” muhasebecisi ile anlaştıktan ve şirket defterlerini hazırladıktan sonra, şirketin kuruluş sözleşmesini Türkiye’de hazırlamaya başlamak ve diğer aşamalara geçmek mümkün hale gelir.

Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve “Noter”den tasdik edilmesi ve şirket adres beyanına eklenmesi, bundan sonra şirketin “Türk” sayılmasından dolayı Vergi Dairesi’ne giderek şirketin tescili ve vergi numarasının alınması gerekmektedir.

• Şirket müdürünün belirlenmesi: Noterde sabit bir imza seçilerek yapılır ve şirketin bir veya birden fazla müşterek veya münferit yöneticisinin belirlenmesine olanak sağlar.

• Türk Ticaret Odası’na sunulacak olan ana sözleşmede yer alan şirketin temel bilgileri belirtilir.

• Şirketin kuruluş işlemleri başlatılır, esas sözleşme yazılır ve şirketin ticaret sicili, muhasebe defterleri ve diğer resmi evrakların alınması için Türkiye Ticaret Odası’na başvurulur.

• Ticari tescil düzenlendikten sonra, şirket yöneticisi bunu Türk noteriyle imzalamayı kabul edebilir ve bu imza tüm Türk devlet dairelerinde onaylanacaktır.

• Ticaret sicilini çıkartıp imza onayını tamamladıktan sonra şirket yöneticisi şirket adına bir banka hesabı açabilir ve hesabın açılması için bankanın herhangi bir sermaye açmasına gerek yoktur, bu durumda kuruluş işlemleri yapılmıştır, şirket tamamlanmış ve şirket sözleşmede belirtilen faaliyetlerden herhangi birinde çalışmaya hazırdır.

• Şirket adına banka hesabı açılması: Burada Omran Trk, sermayenin ödenmesi şartıyla Türkiye’de şirket kurmak için Türk Ticaret Odası’nın onayından önce sermayenin tamamının yatırılabileceğine dikkat çekiyor. Şirketin Türkiye’de kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde ayrıca şirket sermayesinin tamamını yatırmadan çalışma izni/ikamet izni veremez.

• Ticaret Sicili Müdürlüğü, önceki adımlara göre şirketin tescil işlemlerini tamamladıktan sonra, yeni şirketin kurulduğunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir bu nedenle, yöneticiler de dahil olmak üzere şirketin tüm çalışanlarının tescil ettirilmesi gerekir.

Omran Trk, Türkiye’de “şirket” kurmanın en önemli koşullarından birinin, bir merkezinin olması, yani kurucuların zaten Türkiye’de bir ofisi, dükkânı veya ihtiyacına göre bir binasının olması olduğunu belirtiyor. Türkiye’de şirket kurmak.

Omran Trk ayrıca, şirket sermayesinin en az 100 bin Türk lirası olmasını tavsiye etmektedir, çünkü bu, şirket sahiplerine çeşitli faydalar sağlamaktadır; bunlardan en önemlileri: çalışma izni almak ve şirket sahipleri ve çalışanları için iş kurmak ve çalışanları için iş kurma imkanıdır. Türkiye’de Türk kuruluşları ve ticari gruplaşmalarla birleşen şirket, büyük sözleşmeler yapma ve Türkiye’ye mal ithalatını veya ihracatını kolaylaştırma imkanı sağlar.

Omran Trk, esas sözleşmede şirket adresinin açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerektiğini ve şirket esas sözleşmesinin resmi ticaret sicili gazetesinde kamuya açıklanacağını belirtmektedir.

Omran Trk’e göre, şirketi vergi belgesinin alındığı yerel vergi dairesine kaydettirmek, açıkça teşhir edilmesi ve işyerine yerleştirilmesi önemlidir.

Omran Trk, ekibinin Türkiye’de şirket kurmak için gerekli tüm belgelerin sağlanmasında yardımcı olabileceğini ve geniş ilişkilerinin yanı sıra uzman avukatlar veya yeminli mali müşavirlerle olan ilişkileri ile gerekli kolaylıkların sağlanmasına yardımcı olabileceğini müvekkillerine göstermektedir. Türkiye’deki çeşitli banka departmanları ile, Vergi numarasının çıkarılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, gerekli destekleyici belgelerin tercümesi ve noterden tasdik edilmesinin yanı sıra, şirket yönetici veya çalışanlarına çalışma izni veya oturma izni alınmasına da destek vermektedir.

Compare listings

Karşılaştırmak