BİRÇOK TARİHİ MEDENİYETTEN GEÇMİŞ BİR TÜRK ŞEHRİ OLAN YALOVA

history Yalova Tarihi تاريخ يلوا ترك عمران

Türkiye’nin kuzeybatısındaki “Yalova” şehri, diğer birçok özelliğinin yanı sıra turistik ve tarihi cazibe merkezleri nedeniyle çeşitli Arap ve batı ülkelerinden gelen turistler arasında oldukça popülerdir, bu da onu ayrıcalıklı bir turist simgesi haline getirmiştir. Ziyaret eden ve bu şehirde yaşayan herkesin tanıklığı bu yöndedir.

Bu makalede Omran Trk şirketi, takipçilerine Yalova şehrinin tarihi ve içindeki en önemli tarihi ve arkeolojik anıtlar hakkında ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır.

Yalova’nın Tarihi

Tarihçiler Yalova nın  M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve kısa bir süre Hititler, Frigler ve Persler tarafından yönetildikten sonra Bitina Krallığı’nın da egemenliğine girdiğini söylüyor. .

1326’ya kadar Roma ve Bizans İmparatorlukları olan Yalova şehrini yönetmiş, daha sonra 1326’da Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir.

1930 yılında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine büyük önem verdiği, hatta “Yalova Benim Şehrim” dediği, “Yalova” İstanbul şehri ile ilişkilendirilmiştir.

Tarihsel kayıtlara göre Yalova, adını “Şatonun dış avlusu” anlamına gelen “Bailey” şehrinden alan Yunan İmparatorluğu döneminde en önemli şehirlerden biriydi ve o zamanlar Asya kıtasına önemli bir geçiş kapısıydı.

Yalova, modern Türkiye tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının son yıllarını geçirdiği gözde şehirlerinden biriydi. 1995 yılında Yalova, 81 Türk Vilayeti listesine katılmak için İstanbul’dan ayrıldı.

Romalılar bölgeyi MÖ 74’te işgal etti ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra şehir Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası oldu.

Antik çağda ve Orta Çağ’ın çoğunda, şehir Pylae ve Pylai olarak biliniyordu ve Yunanca “Şatonun Dış Avlusu” anlamına gelen Bailey olarak adlandırılıyordu, çünkü Asya’ya giden ana yollardan birinin başlangıcındaydı.

Diğer tarihçiler, “İmparatorlar”ın “Konstantinopolis”ten iniş noktası olarak kullandıkları Yalova kentinin coğrafi konumu nedeniyle Bizans döneminde özel bir stratejik öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Bu bağlamda tarihçiler, İmparator Herakleios’un 622’de Perslere karşı taarruzunun başlangıcında, Malazgirt Muharebesi’ne giderken Romanos IV Diogenes’in 1071’de yaptığı gibi buraya ayak bastığını belirtmişlerdir.

Dokuzuncu Yüzyılda, tarihçilerin belgelediği gibi, Yalova, Abbasi Halifeliği sınırından haber taşıyan deniz fenerlerinden birinin yeriydi ve gezginler için bir imparatorluk hanını içeriyordu.

Yalova, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil edildi, Sancak Kocaeli’nin bir parçasıydı ve sırasıyla ismi Yalakova ve ardından Yalova olarak değişti.

1914 yılı Osmanlı nüfus istatistiklerine göre Yalova’nın toplam nüfusu 21.532 olup, bunların 10.274’ü Rum, 7.954’ü Müslüman ve 3.304’ü Ermeni’dir.

5 Eylül 1920’de Yunan kuvvetleri, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Yalova’yı işgal etti. Yunan kuvvetleri şehri işgal ettikleri dönemde Yalova yarımadasında katliamlar yaptılar.

“Ada Pazarı, Yalova, Sapanca, Kandera ve İzmit” bölgelerinde mevzilenen Yunan kuvvetleri, ikinci “İnönü” muharebesinde Yunan yenilgisinin ardından önce Bursa’ya daha sonra da Eskişehir bölgesine doğru ilerlemeye başladı.

Kuvvetlerini Bursa hattı, Uşak üzerinde yoğunlaştırmak ve Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya’da Türklere saldırmak ve Sakarya Nehri’nin arkasında bekleyen Türk kuvvetleri bu fırsatı değerlendirerek Yunan kuvvetlerine karşı ezici bir zafer elde etmek için saldırdı.

26 Haziran 1921’de Adapazarı, 28 Haziran 1921’de İzmit ve 19 Temmuz 1921’de Yalova özgürleştirildi.

Yalova, kurtarıldıktan sonra Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı ilçe merkezi, 1930 yılında İstanbul ilinin ilçe merkezi, 1995 yılında ise bağımsız ilçe (eyalet) olmuştur.

history Yalova Tarihi تاريخ يلوا

1921 Yalova Katliamı

Yalova katliamı MS Nisan ve Mayıs 1921’de, Rumlar ve Ermenilerin Yalova’da Müslümanlara karşı sayısız zulümler yaptıkları, bölgedeki tüm köyleri (yaklaşık 27 Müslüman köyü) yakıp, tecavüz ve yerinden edilme dışında yaklaşık 10.000 Müslüman’ı öldürdüğü zaman gerçekleşti.

İngiliz tarihçi “Arnold Toynbee”, Yunanların İzmir’i 15 Mayıs 1919’da işgal etmesinden bu yana işlenen mezalimlere değinerek, Yalova, Gemlik ve İzmit’te Yunanlıların yaptığı mezalimlere tanık olduğunu belirterek, bunun yanında yakılan evlerin şahidi oldu Rumların yaptığı pek çok suistimalin yanı sıra şehir yağmalandı.

Batı Anadolu’nun Yunan işgali döneminde, Yalova-Gemlik Yarımadası’ndaki Avrupa ülkeleri Müttefiklerinden oluşan bir ortak heyet, 23 Mayıs 1921 tarihli raporunda, mahallelerin yıkımına kadar varan şu ifadeleri kullandı;

Komisyon üyeleri, Yunan ordusu tarafından işgal edilen Yalova-Gemlik bölgesinda Türk köylerini yıkmak ve Müslüman nüfustan kurtulmak için sistematik bir plan olduğunu düşünüyor. Yunan ve Ermeni gerillaları, görünüşe göre Yunan talimatlarına göre düzenli kuvvetlerin yardımıyla hareket ediyorlar.”

Kızılhaç temsilcisi bir raporda şunları söyledi: “Yarımadada yaşayan (Yalova – Gemlik) Müslüman nüfusunu yok etmek için Yunan işgal ordusu kullanıldı. Tesadüf olarak köylerin yakılması, katliamlar ve halkı terörize etmek yerleşik gerçekler arasında yer alıyor ve bu durum hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Tanık olduğumuz ya da fiziksel kanıtlarını gördüğümüz, silahlı düzensiz sivil çeteler (Chiti) ve düzenli ordu birlikleri tarafından gerçekleştirilen vahşet, onları silahsızlandırmak ve dağıtmak yerine, faaliyetlerinde düzenli ordunun birlikleriyle yan yana işbirliği yaptı.

1918 yazında Yunanların İzmir kentini işgaliyle bağlantılı olarak Türklerin vatanlarını Batı işgalinden kurtarmak için direniş hareketleri düzenlemeleri dikkat çekicidir. Kısa bir süre sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun limanına ayak basması ve 1919’dan 1922’ye kadar süren kurtuluş ve istiklal savaşında Türk milli mücadelesi başladı.

1921 Eylül ayının ortalarında, 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri ​​arasında başkent Ankara yakınlarında gerçekleşen Sakarya Muharebesi’nde Yunan kuvvetlerinin aldığı küçük düşürücü yenilginin ardından güç dengesi Türk direnişinin lehine değişti.

İzmir’in kurtarılmasından sonra Türk ordusu 11 Eylül’de Gemlik ve Mudanya’ya doğru hareket ederken, Yunan ordusunun Anadolu’dan çıkarılması 17 Eylül 1922’de tamamlandı. Tarihçi George Lenczowski’nin anlattığı gibi; Taarruz başladığında, büyük bir başarıya dönüştü, iki hafta boyunca Türkler, Yunan ordusunu geldikleri Akdeniz’e götürdüler.

Yalova’nın Nüfusu

Demografileri çeşitlidir ve İstanbul, Kırım, Bulgaristan, Dağıstan ve diğer birçok aileyi karıştırmaktadır. Bu gruplar özgün kültürlerini ve miraslarını korumuş, farklı kültürlerin tek bir bölgede uyum içinde bir arada yaşaması için bir model olmuşturur.

history Yalova Tarihi تاريخ يلوا عمران ترك

Yalova’nın Öne Çıkanları

Yalova şehrinin en önemlileri:

Kara Kilise: Önceleri su deposu iken, Bizans döneminden sonra ibadethaneye dönüştüğü için Roma döneminde inşa edilmiştir.

Chopan Kalesi: Chopan Kalesi veya Türkçe Çoban Kalesi (Çobankale), Yalova’nın Altınova bölgesinde güneye uzanan vadide, Tarihi Türk İpek Yolu üzerinde, Hersek’e yaklaşık 7 km ve Soğucak köyüne 2 km uzaklıkta yer almaktadır.

Termal Köyü: En ünlü turistik yerlerden biri olarak kabul edilir. Roma döneminden beri Termal bölgesinde çıkan doğal sıcak kaynak suları ile ünlüdür. Bu kaynaklardaki su sıcaklığı 55-65 santigrat derece arasında değişmektedir.

Diğer tarihi ve turistik yerler şunlardır: Yalova Müzesi, Atatürk Sarayı, Yürüyen Köşk, Etnografya Müzesi, Kağıt Müzesi, Subaşı Köyü, Hersekzade Ahmed Paşa Camii, Rüstem Paşa Camii.

Dipsiz Göller: Teşvikiye beldesine yaklaşık 10 km uzaklıkta olup yolu tamamen asfalttır. Şehir ormanından 2,5 kilometre uzaklıkta 530 metre yükseklikte dipsiz büyük bir göl ve 570 metre yükseklikte küçük bir dipsiz göl çevresinde bitki ve yaban hayatı açısından zengin ormanlara sahip özel bir alandır.

Karaca Arboretum:  Yalova’nın ilk özel botanik bahçesidir. Yaklaşık 7 bin farklı bitki türü içerir.

Karlık Yaylası: Yalova’nın en ünlü yaylalarından biri olan Dolamça yaylası eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir ve tüm yollar asfalt olup çok geniş bir düzlük alanı kaplamaktadır. Şifalı su olarak bilinen bir içme suyu kaynağına sahipken, Karlık Yaylası’nda her türlü orman ağacı ve bitkisi bulunur.

Hersek Gölü ve Kuş Gözlemevi: Göl, başta su kuşları olmak üzere birçok tür için barınak, besin ve üreme kaynağı durumundadır, gölün kışın donmaması nedeniyle başta flamingolar ve ördekler olmak üzere birçok kuş türünü görmek mümkündü. Burada ayrıca kuş gözlem kulesi ve bilgi merkezi de bulunmaktadır.

Yalova, ılıman bir iklime ek olarak, güzel kaynaklara ve manzaralara sahip olması, ayrıca büyük Türk şehirleri arasında bir ara konumun olması nedeniyle son dönemde muazzam gelişmelere tanık oldu.

Compare listings

Karşılaştırmak