بازدید «عبدالله دنیز» از دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه از شرکت عمران ترک

Sayın Abdullah Deniz OmranTRK

آقای عبدالله دنیز از دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری از شرکت عمران ترک در شهر یالوا بازدید کرد.

ایده پروژه های سرمایه گذاری جدید برای این شهر توسط مدیریت «عمران ترک» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با حمایت دفتر ریاست جمهوری به شهردار و مدیریت شهر یالوا ارائه شد.

این بازدید با هدف جستجوی سرمایه گذاری مناسب برای شهر یالوا و علاقه ریاست جمهوری برای گسترش سرمایه گذاری های خصوصی به یالوا و جذب سرمایه گذاران بیشتر به این شهر انجام می شود

Abullah Deniz OmranTRK

دنیز همچنین در جریان پروژه های عمران ترک در یالوا قرار گرفت و از پروژه المروج و سپس  از پروژه جنت یالوا ​​بازدید کرد و پس از اینکه مورد استقبال کارمندان فروش جنت یالوا قرار گرفت  ،آپارتمان نمونه را مشاهده کرد و تحسین خود را نسبت به آپارتمان و کیفیت تکمیل آن ابراز نمود..

وی همچنین نسبت به زیبایی منظره و لوکس بودن آپارتمان های این پروژه ابراز علاقه کرد و از لیست قیمت، آپارتمان ها و همچنین خدمات فراوان پروژه مطلع شد و نسبت به آنها ابراز علاقه کرد.

در پایان این دیدار خانواده عمران ترک  به دلیل علاقه ایشان به پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید برای اجرا در شهر یالوا . از بازدید سازنده آقای “دنیز” تشکر کردند

Compare listings

Compare